V mesecu marcu smo se Sokoli odločili za pridružitev projektu “Vključeni v življenje”, katerega namen je širjenje inkluzije. Gre za projekt, v katerem poleg nas z Mercatorjem sodelujejo še Olimpijski komite Slovenije ter Judo zveza Slovenije in 6 inkluzivnih klubov iz celotne države. V okviru projekta, ki poteka v letošnjem olimpijskem letu, se zbirajo sredstva za podporo slovenskim inkluzivnim klubom pri izvajanju prilagojenih športnih programov. V okviru projekta se trudimo javnost ozaveščati o pomembnosti vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo in s težavami v duševnem zdravju v šport in družbo.

Pomembno se nam zdi, da to delamo v okolju, ki je primerno za medsebojno sprejemanje, tkanje prijateljskih vezi ter je predvsem športno obarvano. Tu se lahko pohvalimo, da je Judo klub Sokol eden izmed največjih in najbolj uspešnih izmed slovenskih judo klubov na področju inkluzije. Mi inkluzijo širimo prek športnih aktivnosti, a podpiramo vsakršno druženje, katerega namen je razširiti idejo o sprejemanju vseh. Inkluzija v širšem pomenu zagovarja ohranitev identitete posameznika ob njegovi vključitvi v družbo, hkrati pa načelo inkluzivnosti temelji na tem, da se tudi okolica kaj nauči od manjšin. Ker so šport na splošno in še posebej borilni športi nosilci filozofije medsebojnega spoštovanja, so zato primerno okolje za razvoj inkluzije. Inkluzija v športu temelji na enakih možnostih za vse športnike. To pomeni, da lahko športniki s posebnimi potrebami enakovredno drugim športnikom, ki so brez posebnih psihofizičnih ovir, izbirajo športne programe. Gre za vključevanje športnikov z raznolikimi sposobnostmi v običajne športne sredine na vseh nivojih, tako rekreativnih kot profesionalnih, v vseh starostnih obdobjih in v vseh športnih panogah.

Menimo, da morajo imeti osebe z intelektualno ali telesno oviranostjo absolutno enake možnosti kot vsi ostali, saj so nam enaki in si to zaslužijo. Na žalost pa se v današnjem svetu na vključenost in enakost vseh prebivalcev tega sveta pogosto pozablja, kar nas globoko žalosti, zato se priključujemo projektom, kot je projekt “Vključeni v življenje”, saj smo prepričani, da je naša dolžnost kot eden izmed najbolj uspešnih inkluzivnih klubov širiti idejo o enakosti in vključenosti vseh.

Projekt “Vključeni v življenje” se osredotoča na širjenje inkluzije preko dobrodelne prodaje risbic otrok zaposlenih v Mercatorju. Prva skupna aktivnost je zbiranje donacij za inkluzivne judo klube za namene podpore pri nakupu opreme, pripomočkov za trening, usposabljanju trenerjev… Otroci zaposlenih so pripravili 791 risb. Judo klub Sokol se je projektu priključil z namenom podpore in ozaveščanja o inkluziji v športu. Risbe sedaj lahko kupite na dobrodelni prodaji, ki poteka prek spletne dobrodelne galerije. Spremljajte kampanjo osveščanja o pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo v šport in družbo. Z lastnim zgledom prispevajte k grajenju družbe sožitja, medsebojnega sprejemanja in enakih možnosti za vse. 

V Judo klubu Sokol smo v podporo projekta “Vključeni v življenje” izvedli odprti trening, ki je potekal v sredo, 17. marca 2021, v naših prostorih. Ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 smo uspešno prikazali dva treninga inkluzivnih skupin. Na dogodku so bili poleg članov inkluzivne skupine in naših izjemnih trenerjev Tine Pestotnik in Gastona Descampsa prisotni še predsednik kluba, Darko Kraševec, predstavnica JZS, Viktorija Pečnikar Oblak, predstavnik OKS, športnik Luka Božič, ter predstavniki medijev; 24UR, Dnevnik, RTV SLO. V prvem delu dogodka smo predstavili inkluzivni program našega judo kluba, pomen prilagojenega programa za športnike ter izzive, s katerimi se srečujemo pri izvajanju tega programa.

V drugem delu je sledil neposredni ogled treninga udeležencev našega inkluzivnega programa, pod vodstvom trenerjev Tine in Gastona.

Judoist inkluzivnega juda Toni Perič, je o treningih v JK SOKOL povedal naslednje: 
»V Judo klubu Sokol treniram že 7 let. Zelo dobro se počutim in super mi je trenirati judo. Na treningu so mi najbolj všeč vaje za moč in kondicijo, še najbolj pa se veselim borb. Treniram dvakrat tedensko po uro in pol, v skupini pa nas je 9. Za trening se pripravim že doma, pripravim si majico, kimono, ščitnike, copate in pas. Ko pridem v klub se preobujem v copate in se preoblečem v kimono. V copatih se odpravim do tatamija, kjer se sezujem in se postavim v vrsto. Na začetku treninga se najprej pozdravimo, nato začnemo z ogrevanjem. Po ogrevanju se naučimo kakšne nove tehnike ali ponovimo kakšno, ki jo že znamo. Potem sledijo vaje za moč in kondicijo. Na koncu treninga se raztegnemo, nadihamo, se umirimo in pozdravimo. Po tem se preoblečem in odpravim domov.

V judu sem se našel, počutim se zelo dobro. Na treningih se umirim, in grem domov dobre volje. Če na tekmovanjih osvojim še kakšno medaljo pa sem še bolj srečen. Pomembno mi je, da vem kateri klub predstavljam, saj se kot član JKS tu dobro počutim. Imam težave z vidom, zato mi dodatna pomoč na treningih vedno pride prav. Nova finančna sredstva bi porabil za tekmovanja, naprave za vadbo in pripomočke za ljudi, podobne meni.«

Gaston Descamps, trener judoistov inkluzivnega juda v JK Sokol Ljubljana nam je o treningih povedal tole:
»Trening, ne glede na skupino, inkluzivno ali ne, pričnemo s pozdravom in ogrevanjem. Skozi celoten trening izvajamo vaje v parih. Hkrati se spodbuja pomoč med samimi člani skupine (močnejši pomagajo šibkejšim …). S tem, ko so judoisti pozorni drug na drugega, se opazujejo, si pomagajo in pazijo drug na drugega, tudi sami razvijajo svoje sposobnosti. Med tehničnim delom treninga izvajamo različne tehnike metov, padce, in končne prijeme, saj želimo, da osvojimo čim več znanja, te osvojene tehnike pa tudi sproti ponavljamo. Z osvajanjem tehnik judoisti povečujejo svoje fizične in mentalne vzdržljivostne sposobnosti. Vedno se v trening vključi tudi igra, lahko z ali brez pripomočkov, odvisno od igre. Na koncu vsakega treninga izvedemo različne tehnike sproščanja kot npr. dihalne vaje ali meditacijo.
 
Trenutno vodim 3 skupine inkluzivnega juda, vsaka skupina ima 5-10 judoistov. Skupine se med seboj razlikujejo po sposobnostih in ciljih. V nekaterih skupinah se bolj osredotočamo na socializacijo, zabavo, gibanje in razvijanje motoričnih sposobnosti, v drugi pa imamo več borb ter se bolj posvečamo osvajanju novih tehnik. Skupine so zaradi trenutnih omejitev sestavljene samo iz inkluzivnih judoistov.
 
Judoist sem že od malih nog. V Franciji sem obiskoval športno fakulteto, magisterij pa sem opravil na Portugalskem. Že od nekdaj je bilo delo v inkluziji moja želja in specializacija, kot tudi pomoč ljudem s posebnimi potrebami. Pred nekaj več kot enim letom sem preko Erasmus programa prišel v Ljubljano na praktično usposabljanje. Tu sem se pridružil JK Sokol, v katerem sedaj pišem doktorat na temo inkluzivnega juda. Za trenerja inkluzivnega juda sem se izobrazil že v Franciji na športni fakulteti v Orleansu, svoje izobraževanje pa nadaljeval na Portugalskem na fakulteti v Coimbri.


 Mislim, da jim je program všeč. Poleg rekreacije in napredovanja razvijajo tudi socialne veščine. Upam, da se bodo trenutne razmere s COVID kmalu umirile in se bomo lahko družili tudi z drugimi slovenskimi klubi in organizirali različne tekmovalne in družabne dogodke.
 Podpora Mercatorja bo pripomogla k posodobitvi športne opreme, širšemu programu treningov in udeležbi na več tekmovanjih. Cilj je srečanje s čim več ljudmi in širjenje inkluzije med ljudi, ne samo v vsakodnevnem življenju, ampak tudi v športu.«

Več slik o dogodku si lahko pogledate v naši galeriji.