NAŠI PROGRAMI:

NAŠI PROGRAMI:

1. JUDO VRTEC

Judo vrtec, cicibani in mlajši tekmovalci je namenjen otrokom od 4 do 10 let. Otroci na blazinah s pomočjo dveh izkušenih vaditeljev med igro pridobijo izpolnjujejo svoje gibalne sposobnosti, osnove padanja ter navade za delo v skupini. Prek raznovrstnih iger seznanijo z osnovami juda in kasneje z zahtevnejšimi tehnikami. Pri judu za otroke je poudarek na etiki – spoštovanje, preudarnost, redoljubnost.

Judo vrtec poteka v dveh skupinah:

  • Judo za otroke začetnike poteka  2x tedensko
  • judo za otroke nadaljevalna skupina 2x tedensko

Judo je športna dejavnost, ki ima številne koristi za otroke, ki se ga udeležujejo. Judo klub Sokol si prizadeva vključiti vse otroke v ta čudovit šport in tudi vseslovenski rekreativno – tekmovalni program “NACIONALNA SOKOLSKA ŠPORTNA ŠOLA” (v nadaljevanju NSŠŠ) Miška Eli. Ta program je namenjen predšolskim in osnovnošolskim otrokom ter jih spodbuja k izvajanju juda, kar ima številne pozitivne učinke na njihov celosten razvoj.

Ena izmed ključnih prednosti juda za otroke je razvoj telesne kondicije. Judo vključuje različne gibe, kot so meti, prijemi in splošna gibalna aktivnost, kar otrokom pomaga krepiti mišice, razvijati koordinacijo ter izboljšati ravnotežje in gibljivost. Prav tako spodbuja otrokovo vzdržljivost in motorične sposobnosti.

Poleg telesnega razvoja pa ima judo tudi pomembne pozitivne učinke na otrokov psihološki in socialni razvoj. Med treningi se otroci učijo discipline, spoštovanja in fair playa. Judo gradi tudi samozavest in samodisciplino, saj otroci pridobivajo veščine, ki jim pomagajo premagovati izzive na in izven blazin.

Program Miška Eli, ki ga Judo klub Sokol običajno izvaja vsako novo šolsko leto, je posebej zasnovan za najmlajše otroke. Skozi igro in zabavo se otroci seznanjajo s temeljnimi elementi juda. Program je prilagojen otrokovemu razvojnemu nivoju, tako da se otroci učijo juda na način, ki je primeren in zanimiv zanje. Vadeče stimuliramo k redni vadbi z dobro organiziranimi vadbenimi vsebinami in promocijskim podeljevanjem značk in priznanj. Za takšen način dela imamo tudi podporo staršev otrok in lokalnih skupnosti, kjer delujejo društva. Prav tako nas podpirajo tudi vodstva OŠ, ki so posredno vključena v sistem vadbe (telovadnice, informiranje, podeljevanje priznanj).

Miška Eli program ponuja otrokom priložnost, da spoznajo judo in njegove vrednote že v zgodnjem obdobju. Otroci se učijo osnovnih gibalnih vzorcev, tehnik in vrednot juda, kot so spoštovanje, disciplina, prijateljstvo in samokontrola. Poleg tega se otroci skozi igro in sodelovanje učijo tudi pomembnih socialnih veščin, kot so timsko delo, komunikacija in strpnost.

Vključevanje vseh otrok v Judo klub Sokol in program Miška Eli je ključno za zagotavljanje športnih možnosti za vse otroke. Ne glede na starost, spol, telesno zmogljivost ali predhodno znanje, je judo odprt za vse. JK  Sokol si prizadeva ustvariti varen, vključujoč in spodbuden prostor, kjer lahko otroci razvijajo svoje sposobnosti, se učijo vrednot in sklepajo prijateljstva.

Če se želite vključiti v Judo klub Sokol ali izvedeti več o programu Miška Eli, lahko stopite v stik z nami preko naše  spletne strani, telefona ali osebno obiščete njihovo vadbeno enoto.

Judo je čudovit šport, ki ponuja otrokom priložnost za rast, učenje in zabavo, zato vabljeni, da se pridružite Judo klubu Sokol.

2. TEKMOVALNI JUDO

Ekipo vrhunskih judoistov gradimo načrtno in skrbno začenši v mlajših kategorijah. Usposobljeni trenerji in bivši vrhunski tekmovalci prinašajo znanje in energijo, ki nam omogočata odlične rezultate. Želimo si, da bi v nas prepoznali zaupanja vrednega partnerja.

V tekmovalni judo za otroke se vključujejo člani od 12 leta starosti dalje, ki želijo nekaj več kot samo rekreacijo ali prosto vadbo. Poleg rednih treningov se udeležujejo tekem in priprav po planu Judo zveze Slovenije.

Imamo tako medalje iz državnih prvenstev, kot iz pokalnih tekem.  Dokazali smo, da zmoremo veliko in se zavedamo, da zmoremo še več. Tako s predanostjo naših judoistov, ki so pripravljeni trenirati vsakodnevno, kot z vrhunskimi izkušnjami naših trenerjev, smo prepričani, da lahko sežemo najvišje.

Judo za tekmovalne skupine poteka za:

  • otroke 10 – 12 let 3x tedensko
  • otroke 12- 14 let 4x tedensko
  • otroke od 14 let naprej 5x tedensko

3. REKREATIVNI JUDO

REKREATIVNI JUDO
Judo rekreacija za odrasle je v prvi vrsti namenjena vsem – ne glede na starost,  ki želijo ostali aktivni.  Program vadbe je sestavljen iz vaj za ohranjanje gibljivosti in kondicije, pasovnega judo programa, kot tudi iz različnih drugih borilnih veščih kot so ju jitsu, karate in aikido.

SAMOBORAMBA ZA ŽENSKE

Pod rekreativni judo sodi tudi samoobramba za ženske, kjer se boste lahko naučili preprostih in učinkovitih samoobrambnih tehnik. Bistven del je tudi šola padanja, kjer se ob padcu naučimo zaščititi vitalne dele telesa. Program je namenjen izključno ženskam. Že veliki mojster, ustanovitelj juda Jigoro Kano je ženske poučeval na drugačen način,  tako da je upošteval njihovo vlogo matere in poudarjal splošno dobro počutje in psihofizično kondicijo.

Rekreativni judo poteka v dveh skupinah in sicer:

  • Rekrativni judo 2x tedensko, ponedeljek in sreda 20:00- 21:30, skupino vodi Darko
  • Samoobramba za ženske 2x tedensko, torek in četrtek 8:00 – 21:30 skupino vodi Brane

4. INKLUZIVNI JUDO

Inkluzivni judo je judo za športnike z raznolikimi sposobnostmi. V Judo klubu Sokol uspešno izvajamo program že od leta 2010. Danes vključujemo več kot 60 judoistov.  V osrednjeslovenski regiji smo vodilni klub.  Leta 2017 smo pod okriljem Judo zveze Slovenije prvič v zgodovini izvedli  državno prvenstvo inkluzivnega juda in ga poimenovali po še aktivnem velikanu slovenskega juda mojstru juda VIII. DAN Jožetu Škrabi.

Aktivno se udeležujemo razvojnih programov na nacionalnem nivoju v okviru Judo zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije in Paraolimpijskega komiteja Slovenije. S strokovnimi članki v športni akademski sferi prispevamo k širjenju ideje športa za vse. Ponosni smo, da lahko športnikom z raznolikimi sposobnostmi omogočamo kvalitetne redne tedenske treninge in edinstvene občutke zmage in športnega ponosa ob dosežkih na tekmovanjih doma in v tujini.

Inkluzivni judo poteka v dveh skupinah:

  • Inkluzivni judo za otroke 2x tedensko
  • Inkluzivni judo za odrasle 2x tedensko

Judo ZA Inkluzijo, prispevki v tujih jezikih:

Judo ZA inkluzijo

Inclusion mediante el Judo  (prostovoljec iz Španije – Pablo Barrera Espada)

Judo for inclusion

 Дзюдо клуб Сокол (trener inkluzivne skupine: Vitaly Donskoy)

5. Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let

Vadba se izvaja 1x tedensko v borilnici Zelena jama. Urnik vadbe. (Rekreacija 65+).  Program vadbe je sofinanciran s strani MOL.