Judo klub SOKOL deluje v javnem interesu. Vsak prebivalec Slovenije lahko z izpolnitvijo ustrezne izjave 1 % svoje dohodnine namesto v državni proračun nameni posebnim neprofitnim ustanovam, med katere je uvrščen tudi naš Judo klub Sokol. Kljub temu, da vas to nič ne stane, bo vaša podpora pomenila izjemno pomemben prispevek za izboljšanje delovanja kluba.

Del dohodnine nam lahko namenite z izpolnitvijo Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije.

Kako nameniti del dohodnine?

Postopek je zelo enostaven. Če ste uporabnik sistema eDavki, lahko to storite z nekaj kliki na računalniku, v nasprotnem primeru pa stiskate in izpolnete preprosto izjavo, in jo pošljete po pošti:

a) Postopek s pošiljanjem izjave po pošti

Postopek je zelo enostaven: Finančna Uprava RS (FURS) je na spletni strani objavila kratek obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, ki ga je potrebno ustrezno izpolniti. Za poenostavitev smo na naši spletni strani objavili tudi izpolnjeno zahtevo z že vpisano davčno številko Judo kluba Sokol, kamor le še dopišete svoje podatke, ga podpišete in pošljete po pošti. Pošljete ga lahko na vašo izpostavo davčnega urada, lahko pa tudi kar na naš naslov Judo klub Sokol, Pokopališka 35, 1000 Ljubljana ali ga oddate osebno v klubu, in ga bomo ustreznemu uradu posredovali mi.

IZPOLNJEN OBRAZEC ZA DOHODNINO:  (izpolniti in poslati na davčni urad ali na Judo klub Sokol, Pokopališka 35, 1000 Ljubljana)

b) Postopek preko spleta z uporabo sistema eDavki (za uporabnike sistema eDavki s kvalificiranim digitalnim podpisom)

  • Prijavite se na spletni strani eDavki
  • Izberite: Dokumenti: Nov dokument
  • Med dokumenti področja Dohodnina izberite dokument »Doh-Don: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«
  • Vnesite davčno številko upravičenca (Judo klub Sokol): 59530120
  • Vnesite odstotek dohodnine, ki bi jo želeli nameniti (%): 1
  • Potrdite obrazec z gumbom »Oddaj vlogo«
  • Podpišite dokument z digitalnim podpisom kot vse ostale vloge na strani eDavki. V posebnem polju se pokaže varnostna koda, ki jo prepišete v ustrezno polje in pritisnete gumb Podpis.

Rok za oddajo zahtevka

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zakaj nameniti del dohodnine in koliko vas to stane?

Možnost namenitve 1 % dohodnine prebivalcem omogoča, da finančno podprejo izbrane pobude oz. organizacije, pri čemer se višina njihove dohodnine ne spremeni. Če državljan ne izbere organizacije, ki bi ji želel donirati del dohodnine, gre ta del dohodnine v proračun države. S strani prebivalcev namenjena dohodnina neprofitnim organizacijam pomeni zelo pomemben vir prihodkov, saj lahko na ta način izvajajo različne družbeno koristne projekte, ki sicer ne bi bili izvedeni.

Če ste se odločili z donacijo podpreti judo klub Sokol, se vam iskreno zahvaljujemo za vaše zaupanje. Hkrati se zavezujemo, da bomo vsa namenska sredstva namenili izključno za obogatitev programa v judo klubu Sokol.