CENIK

 • VADBENA SKUPINA
 • VPISNINA
 • IZPISNINA
 • ČLAN A
 • ČLAN B – 1x tedensko
 • ČLAN C – 2x tedensko
 • ČLAN D – 3x tedensko
 • ČLAN E – 4x tedensko
 • DODATEN TRENING
 • ROJSTNI DAN
 • MESEČNO
 • 15€ – enkratno
 • 15€ – enkratno
 • /
 • 20€
 • 30€
 • 40€
 • 50€
 • 5€ / trening
 • po dogovoru
 • LETNO
 • /
 • /
 • 15€
 • 200€
 • 300€
 • 400€
 • 500€
 • /
 • ROJSTNI DAN

Članarina se plačuje letno. Člani lahko članarino plačajo v desetih enakih obrokih. Članarina oziroma obrok članarine se plača v roku 15 dni od prejema poziva o plačilu.

PRAVILA VADBE

 1. Vadba poteka celo šolsko leto in je plačljiva. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 2. V času počitnic lahko vadba poteka po dogovoru s trenerjem.
 3. Na treninge se prihaja točno in z vso obvezno športno opremo (kimona, pas, copati in voda), katera mora biti čista.
 4. Obutev pustimo pri vhodu, kjer se tudi preobujemo v copate.
 5. Na blazinah smo vedno bosi in s čistimi stopali, prav tako nakit in ostali modni dodatki zaradi varnosti ne sodijo na tatami.
 6. Vnos hrane in pijače (razen vode za potrebe treninga) ni dovoljen.
 7. Trener in klub nista odgovorna za osebne predmete in opremo vadečih
 8. Vadeči je dolžan spoštovati pravila kluba in splošna navodila trenerja
 9. Klub si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja oziroma višje sile, ko ni mogoče organizirati zamenjave, trening odpade. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem, skrbnikom ali šoli po elektronski pošti ali v obliki sms sporočila.
 10. Stroški tekmovanj in priprav niso vključeni v prispevek za redno vadbo.
 11. Klub bo omogočil pristop k izpitu za višji pas, v kolikor bo trener, ki vodi skupino, ocenil, da je vadeči sposoben pristopiti k izpitu.
 12. Za izpit se poravna izpitna taksa v skladu s cenikom Judo zveze Slovenije.
 13. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in klub nimata vpliva, trener in klub ne odgovarjata.
 14. Vsa obvestila in računi se pošiljajo izključno po elektronski pošti oziroma SMS.