CENIK

Cenik velja od 01. 09. 2023
VADBENA SKUPINAMESEČNOLETNO
VPISNINA/25€
IZPISNINA15€ – enkratno/
ČLANARINA – podporni član/50€
ČLANARINA A –
skupine Cicibani1,
Cicibani 2, Inkluzivna 2,
Inkluzivna 3
35€350€
ČLANARINA B – vse
skupine rekreativnih
programov, Inkluzivna
1
40€400€
ČLANARINA C –
skupina Tekmovalci 1
45€450€
ČLANARINA D –
skupina Tekmovalci 2,
Tekmovalci 3
55€550€
DODATEN TRENING –
individualno / uporaba
fitnesa (do 90 min)
50€/
ROJSTNI DANpo dogovoru/

Članarina se plačuje letno. Člani lahko članarino plačajo v desetih enakih obrokih. Članarina oziroma obrok članarine se plača v roku 15 dni od prejema poziva o plačilu.

Cenik vadbe velja od 01. 09. 2023

PRAVILA VADBE IN PLAČIL:

 1. Vadba poteka celotno šolsko leto. V času državnih praznikov in šolskih počitnic vadbe ni.
 2. Članarino (prispevek za vadbo) poravnajo vadeči za tekoči mesec vadbe. Položnice starši/vadeči prejmejo po elektronski pošti preko sistema E-klub.
 3. V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa, članarine ne vračamo.
 4. Članarina se ne zaračuna samo v primeru, če vadeči ne obiskuje vadbe (npr: dolgotrajnejša bolezen, poškodba, prenehanje vadbe) in to sporoči najkasneje do 10. v tekočem mesecu trenerju in na elektronski naslov info@judoklubsokol.si.
 5. Članarina se zaračuna če je bil vadeči vsaj 2x v mesecu prisoten na vadbi.
 6. Cena vadbe se ne spremeni, če vadeči obiskuje vadbo le 1x tedensko (večja zahtevnost dela trenerja pri podajanju znanja juda).
 7. Zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 8. V primeru obiska dveh ožjih družinskih članov v katerikoli skupini kluba, se vsakemu obračuna popust v višini 10 odstotkov. V primeru obiska treh ali več ožjih družinskih članov, se vsakemu obračuna popust v višini 20 odstotkov.
 9. Vsa obvestila se pošiljajo izključno po elektronski pošti oziroma SMS.
 10. Na treninge se prihaja točno in z vso obvezno športno opremo (kimona, pas, copati in voda), katera mora biti čista.
 11. Obutev pustimo pri vhodu, kjer se tudi preobujemo v copate.
 12. Na blazinah smo vedno bosi in s čistimi stopali, prav tako nakit in ostali modni dodatki zaradi varnosti ne sodijo na tatami.
 13. Vnos hrane in pijače (razen vode za potrebe treninga) ni dovoljen.
 14. Trener in klub nista odgovorna za osebne predmete in opremo vadečih.
 15. Vadeči je dolžan spoštovati pravila kluba in splošna navodila trenerja.
 16. Klub si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja oziroma višje sile, ko ni mogoče organizirati zamenjave, trening odpade. Obvestilo se  pravočasno pošlje staršem, skrbnikom ali šoli po elektronski pošti ali v obliki SMS sporočila.
 17. Stroški tekmovanj in priprav niso vključeni v prispevek za redno vadbo.
 18. Klub bo omogočil pristop k izpitu za višji pas, v kolikor bo trener, ki vodi skupino, ocenil, da je vadeči sposoben pristopiti k izpitu.
 19. Za izpit se poravna izpitna taksa v skladu s cenikom Judo zveze Slovenije.
 20. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in klub nimata vpliva, trener in klub ne odgovarjata.