1. Načelo največjega učinka

Judoist lahko izvede uspešen met šele po tem, ko je nasprotniku uspešno porušil ravnotežje. Tako je kuzushi predpogoj za uspešen met. Ko je nasprotnik izven svojega ravnotežnega položaja, ga lahko premagamo po načelu Seiryoku Zenyo (največja izraba energije). Največja izraba energije se lahko izvede na dva načina:

  • Načelo popuščanja

Ko nas nasprotnik napada, se njegovi sili ne upiramo z našo golo močjo, ampak tej sili dodamo še lastno silo. S tem mu porušite ravnotežje in pripravite pravilne pogoje za uspešen met. Če povemo enostavneje, bi se načelo glasilo: »Če vas nasprotnik potiska – vlecite, če pa vas vleče – potiskajte.«

  • Načelo upiranja

Nasprotnikovemu napadu se lahko uspešno uprete s koncentracijo svoje energije v šibke točke nasprotnikovega trenutnega položaja. Z gibanjem svojega celotnega telesa na tak način nasprotniku porušimo ravnotežje. Gibajoča sila telesa torej ni usmerjen proti celotni sili nasprotnikovega telesa, temveč le šibki točki njegovega napada ali trenutnega položaja.

2. Načelo akcije in reakcije

Večina uspešno izvedenih metov temelji na načelu »akcije in reakcije«. Osnovni namen prvega napada, ki ga izvede tori je, da se sproži v naprej predvidena reakcija uke-ja. Na ta način si tori pripravi primerne predpogoje za uspešno izvedo meta z drugo tehniko, ki jo izvaja v smeri uke-jeve reakcije. Na ta način se izkorišča nasprotnikova reakcija za izvedbo našega cilja. Načelo lahko enostavneje razložimo tudi na sledeči način: »uporabi majhno tehniko, da bi napravil veliko« ali obratno »uporabi veliko tehniko, da bi napravil majhno«.

3. Načelo pravega trenutka in koncentracije energije

To načelo je močno povezano z zgoraj naštetimi načeli. S svojo tehniko pričnemo, ko so za to ustvarjeni primerni pogoji:

  • ob nasprotnikovi napaki,
  • ob nasprotnikovem napadu, ko nekako že »začutite« njegovo namero. Odgovor na napad mora biti bliskovit, ker časa za razmišljanja ni veliko.

Vso svojo pozornost usmerite na koncentracijo svoje psihofizične moči na mesto, kjer jo v pravem trenutku potrebujete. Celotna akcija mora biti opravljena hitro in odločno. To pa je nemogoče, če je telo napeto in polno moči, že preden jo potrebujete. Telo mora biti sproščeno, a ne ohlapno, temveč prožno, da uspešno uporabite silo, ki jo potrebujete. Prav zaradi koncentracije celotne psihofizične energije proti najslabši točki nasprotnikovega napada ali položaja se večkrat dobi vtis, da pri judu ni potrebna moč. Prav nasprotno, moč je pri izvajanju tehnike vsekakor potrebna. Vtis, da se neka tehnika dela »brez moči«, nastaja zaradi tega, ker je razmeroma velika količina energije usmerjena tja, kjer je možen najmanjši odpor.

4. Načelo vzvoda

Za izvedbo tehnike, je potrebno toliko manj moči, kolikor je daljša ročica vzvoda. Načelo se lahko uporablja pri tehnikah metov, končnih prijemov in vzvodov.

5. Načelo polnega kroga

Pravilno izveden judo met vsebuje tri sestavne dele: kuzushi, tsukuri in kake. Vsak od teh sestavnih delov je pomemben, da uspešno  izvedemo met v skladu s principom o učinkoviti uporabi energije.

  1. Kuzushi: Če hočemo našo moč učinkovito izkoristiti, je pomembno, da nasprotniku najprej porušimo ravnotežje. Ko je nasprotnik izven svoje stabilne lege se težko upira in ga lahko porušimo z uporabo minimalne sile. Rušenje ravnotežja se po japonsko imenuje kuzushi. Osnovi rušenja ravnotežja sta potiskanje in vlečenje, pri tem pa moramo paziti, da ravnotežja ne rušimo le z rokami, ampak s celim telesom.
  2. Tsukuri: Po uspešnem rušenja ravnotežja sledi vstop, ki ga po japonsko imenujemo tsukuri. Če je nasprotnik šibkejši od nas, ga lahko vržemo brez dobrega vstopa, vendar pri tem tvegamo poškodbo nasprotnika. Dober tsukuri nam omogoča, da vržemo nasprotnika, ki je močnejši od nas. Predvsem pri začetnikih je pomembno, da se osredotočijo na tsukuri, preden preidejo na kake.
  3. Kake: Zadnja stopnja judo meta je kontrolirana izvedba meta in se imenuje kake.

Besedilo je povzeto po knjigi Judo – Prvi koraki, ki jo je v letu 1980 napisal Jože Škraba.