Tina in Adrijan Zlata judoista.

Aljaz Colaric, ki ima 22 let, je v svet juda vstopil pred petimi leti. Za razliko od Tine, ki je pred judom sport ni posebej zanimal, je Aljaz sportnik po dusi in se je prej aktivno ukvarjal s kosarko in namiznim tenisom. Od nekdaj mocan fant se je v judu nasel in s pomocjo trenerja Roberta Pec- nikarja, so se kmalu zaceli kazati prvi rezultati in medalje. Teh se je nabralo ze 14, od katerih je sest zlatih, pet srebrnih in tri brona- ste. Zadnja je zlata medalj a, ki si jo je priboril oktobra v Kolnu na Evropskem prvenstvu. Nasa re-
prezentanca inkluzivnega juda se je pod okriljem Judo zveze Slove¬nije in Paraolimpijskega komiteja prvic udelezila tako prestiznega tekmovanja in ze kar takoj z ve- likim uspehom. Tekmovalci so v judu sicer razporejeni po kate- gorijah glede na tekmovalni nivo in telesno tezo. Na vse priborjene medalje je gotovo zelo ponosen, a ogromno mu pomeni tudi dru- zenje, spoznavanje novih ljudi in prijateljsko, sprosceno vzdusje na treningih, kamor gre vedno rad. Vcasih bi najraje preskocil kak del ogrevanja, to je ze res, sicer pa ne izpusti nobenega treninga, ki jih ima dvakrat na teden. Njegova mama Janja ni pozabila pouda- riti, kako je hvalezna trenerjema v drustvu Viktoriji in Robertu za vso predanost, srcnost, vztrajnost in strokovno delo v inkluzivnem judu. Kadar Aljaz ne dela v lesar- ski delavnici, trenira ali tekmuje, rad sport spremlja na televiziji, se raje pa v zivo na tekmah njegovih najljubsih mostev. Kot navijac je tudi zvesti clan Green Dragonsov. Njegova mama Janja pa je dodala, da ga zanima marsikaj, posebej pa zgodovina in politika, o cemer rad pobrska tudi po medmrezju.
Kot pise tudi na spletni strani Judo kluba Sokol in kar dokazuje- ta oba nasa tokratna gosta, osebe s posebnimi potrebami niso le spo- sobne sodelovati v sportu in fizic- nih aktivnostih, ampak so v tem lahko zelo dobre, celo odlicne! Ukvarjanje s sportom in udelezba na tekmovanjih ima poleg tera- pevtskih ucinkov, tudi vse druge prednosti ukvarjanja s sportom. Pripomore k vzpostavljanju soci- alnih stikov, zdravju, zabavi, mo- znosti potovanj in se kaj. Tini in Aljazu zelimo se veliko zadovolj- stva, lepih trenutkov in uspehov na njuni sportni poti.

Prispevek je v celoti objavljen v reviji: Zeleni glas, dec 2019

Tina, ki ima osemnajst let, se je z judom zacela ukvarjati pred sestimi leti, ko je na pobudo mame Tatjane obiskala trening inkluzivnega juda pri Viktoriji v Judo klubu Sokol, da bi pogledala, ali bi jo morda pritegnilo. Takoj je bila navdusena in kmalu so kupili njen prvi pravi kimono, ki je del obvezne opreme vsakega judoista. Povedala je, da je do tedaj sport ni posebej zanimal, raje je plesala in pela v pevskem zboru. Judo je vse obrnil na glavo in od zacetnih dveh treningov jih ima zdaj že štiri na teden. Ti so videti tako, da se najprej dodobra ogrejejo, za dobro kondicijo tečejo v krogu, za- tem se začne resno delo: metanje, ucenje padcev. Kmalu so prisla prva tekmovanja in prve meda¬lje. Zanimalo me je, ali ima kdaj tremo in zaupala je, da jo ima vedno, vendar jo ta hitro mine, ko se borba enkrat zacne. Sicer pa gre na tekmovanj e z mislijo na zmago. Pravi, da ne razmislja, da bi slo lahko kaj narobe. Njen recept je vsekakor uspesen, saj je nabrala ze veliko medalj, tako se je junija 2018 lahko kvalifici- rala za sodelovanje na Specialni olimpijadi v Abu Dhabiju marca 2019, od koder je prinesla se eno
zlato medaljo. To je bila posebna dogodivscina in dozivetje, ki ji bo ostalo v lepem spominu. V Abu Dhabiju in Dubaju je sodelovala v ekipi, ki je stela 27 clanov. Tam je stala na najvisji stopnicki in ce- lotno, dva in pol tedna trajajoce bivanje, je bilo res pestro in za- nimivo. Vreme v tern casu ni bilo prevroce in gostoljubni gostitelji so jim razkazali mesto, obiskali so tamkajsnjo solo, mosejo, zaba- viscni park in kamele. Nepozaben je bil tudi sprejem in predstavitev udelezencev pred polnim stadio- nom gledalcev.
Judo ni njena edina ljubezen. pred leti je Tina ugotovila, da uzi- va vvlogi napovedovalke oziroma voditeljice razlicnih prireditev, dogodkov, festivalov in solskega radia. Kljub zacetni tremi se hitro znajde, ce se kje zalomi. O tem, kako obvladati mikrofon, se je ve-liko naucila od ucitelja Zige, ki ji je pokazal razlicne tehnike in tri¬ke. Rada se tudi potepa po doma- cem mestu, naj bo z avtobusom ali skirojem, je zelo samostojna. Domac psicek Oliy poskrbi, da je vedno dovolj na svezem zralcu. Kako bo z judom v prihodnosti, se ne obremenjuje. Z njim se bo ukvarjala in napredovala toliko casa, dokler jo bo veselilo, potem pa, kdo ve.

Prispevek je v celoti objavljen v reviji: Zeleni glas, dec 2019

Tina in Adrijan Zlata judoista.

Objavljeno: Zeleni Glas, dec.2019