Naša člana izbrana v Special Olympics Europe Eurasia Youth Leadership Council

Naša člana Lars Kajfež in Maj Pušnik sta bila izbrana v Youth Leadership Council Specialne Olimpiade Evrope in Evrazije za obdobje dveh let (do 2024). Izbrani člani bodo glas mladih po vsej regiji in bodo podpirali z nadaljnjim razvojem in krepitvijo mladinskih struktur v svojih nacionalnih programih v naslednjih dveh letih. Poleg naših članov so bili izbrani še trije drugi pari in sicer:

  • Lucrezia in Chiara iz SO Italije
  • Ian in Sean iz  SO Malte
  • Nora in Andi iz SO Kosovo

Čestitamo našima dvema judoistoma in mentorju para Gastonu.