DP VETERANOV (16.4.2023)

Veteranskega državnega prvenstva se je letos udeležilo 11 članov kluba. Skupno so dosegli 1. mesto v končnem seštevku.

Dosegli smo:
1. Mesto:
– Zdenka Fartek
– Vanja Hatič
– Darko Krašovec
– Milka Kregelj Vaupotič
– Janez Lah
– Greg Mirt
– Barbara Pestotnik

2. Mesto:
– Marko Vaupotič

3. Mesto:
– Žiga Ivanšek
– Marko Škraba

4. Mesto:
– Edvard Demšar

Čestitamo vsem tekmovalcem :D