Adrijan & Benjamin sta predstavnika mladih športnikov Specialne Olimpiade

Adrijan in Benjamin sta judoista iz Judo klub Sokol Ljubljana in sta predstavnika športnikov Specialne olimpiade Slovenije (SOS) v odboru Special Olympics Europe Eurasia (SOEE) za aktivacijo mladih od novembra 2018 do novembra 2020 skupaj s še tremi dvojicami:
– SO Velika Britanija: Will and Jemima
– SO Madžarska: Anna and Dora
– SO Črna gora: Mirko and Darija

Adrijan and Benjamin are judokas from Judo klub Sokol Ljubljana and represent Special Olympics Slovenia youth team in the new SOEE inclusive Youth Activation Committee for the next two years from November 2018 to November 2020 with the following three other teams:
● SO Great Britain: Will and Jemima
● SO Hungary: Anna and Dora
● SO Montenegro: Mirko and Darija