Tehnike Juda

Dinamika judo meta

Pravilno izveden judo met vsebuje tri sestavne dele: kuzushi, tsukuri in kake. Vsak od teh sestavnih delov je pomemben, da uspešno  izvedemo met v skladu s principom o učinkoviti uporabi energije.

  1. Kuzushi: Če hočemo našo moč učinkovito izkoristiti, je pomembno, da nasprotniku najprej porušimo ravnotežje. Ko je nasprotnik izven svoje stabilne lege se težko upira in ga lahko porušimo z uporabo minimalne sile. Rušenje ravnotežja se po japonsko imenuje kuzushi. Osnovi rušenja ravnotežja sta potiskanje in vlečenje, pri tem pa moramo paziti, da ravnotežja ne rušimo le z rokami, ampak s celim telesom.
  2. Tsukuri: Po uspešnem rušenja ravnotežja sledi vstop, ki ga po japonsko imenujemo tsukuri. Če je nasprotnik šibkejši od nas, ga lahko vržemo brez dobrega vstopa, vendar pri tem tvegamo poškodbo nasprotnika. Dober tsukuri nam omogoča, da vržemo nasprotnika, ki je močnejši od nas. Predvsem pri začetnikih je pomembno, da se osredotočijo na tsukuri, preden preidejo na kake.
  3. Kake: Zadnja stopnja judo meta je kontrolirana izvedba meta in se imenuje kake.

Razvrstitev judo tehnik

Vse judo tehnike se lahko razvrstijo v tri velike kategorije, ki so nadaljnjo razdeljene še v posamezne podskupine.

Te tri kategorije so:

  • tehnike metov (nage-waza),
  • parterne tehnike (katame-waza),
  • tehnike udarcev (atemi-waza).

Tehnike metov se dodatno razdelijo na stoječe tehnike (tachi-waza) in požrtvovalne tehnike (sutemi-waza). Stoječe tehnike se razdelijo glede na to, kateri del telesa prevladuje pri izvedbi meta in se delijo na ročne mete (te-waza), bočne mete (koshi-waza) in nožne mete (ashi-waza). Pri požrtvovalnih tehnikah napadalec uporabi svoje celotno telo v namen, da bi premagal nasprotnika, zato se ti meti imenujejo tudi telesni meti. Razdelijo se na telesne mete čez glavo (ma-sutemi-waza) in telesne mete v stran (yoko- sutemi-waza).

Parterne tehnike se razdelijo na končne prijeme (osae-komi-waza), davljenja (shime-waza) in vzvode (kansetsu-waza).

Tehnike udarcev se uporabljajo za onesposabljanje napadalcev z udarci, ki jih lahko izvedemo s pestjo, prsti, komolcem, kolenom, peto, stopalom, itd.. Razdelijo se v udarce z roko (ude-ate) in udarce z nogo (ashi-ate). Posledice udarcev z veliko silo so neprijetne in lahko povzročijo bolečino, izgubo zavesti, komo ali druge hujše poškodbe. Zato se tehnike udarcev v judu vadijo izključno v katah in nikoli v randoriju.

Pregled metov in parternih tehnik je podan v dveh tabelah.

Tehnike metov (Nage-waza)

NAGE-WAZA
Tachi-waza Sutemi-waza
Te-waza Koshi-waza Ashi waza Ma-sutemi-waza Yoko-sutemi-waza
Tai-otoshi Uki-goshi Hiza-guruma Tomoe-nage Uki-waza
Seoi-nage Harai-goshi Ouchi-gari Ura-nage Yoko-gake
Kata-guruma Tsurikomi-goshi Osoto-gari Sumi-gaeshi Yoko-guruma
Uki-otoshi Hane-goshi Sasae-tsurikomi-ashi Hikkomi-gaeshi Tani-otoshi
Sumi-otoshi O-goshi Harai-tsurikomi-ashi Tawara-gaeshi Yoko-wakare
Sukui-nage Ushiro-goshi Okuri-ashi-harai Yoko-otoshi
Obi-otoshi Utsuri Deashi-harai Hane-makikomi
Seoi-otoshi Tsuri-goshi Kouchi-gari Soto-makikomi
Yama-arashi Koshi-guruma Kosoto-gari Uchi-makikomi
Kosoto-gake
Ashi-guruma
Uchi-mata
O-guruma
Osoto-guruma
Osoto-otoshi

Parterne tehnike (Katame-waza)

KATAME-WAZA
Osae-komi-waza Shime-waza Kansetsu-waza
Hon-kesa-gatame Nami-juji-jime Ude-garami
Kuzure-kesa-gatame Kata-juji-jime Ude-hishigi-juji-gatame
Kata-gatame Gyaku-juji-jime Ude-hishigi-ude-gatame
Kami-shiho-gatame Hadaka-jime Ude-hishigi-hiza-gatame
Kuzure-kami-shiho-gatame Okuri-eri-jime Ude-hishigi-waki-gatame
Yoko-shiho-gatame Kata-ha-jime Ude-hishigi-hara-gatame
Tate-shiho-gatame Katate-jime Ude-hishigi-ashi-gatame
Ryote-jime Ude-hishigi-te-gatame
Sode-guruma-jime Ude-hishigi-sankaku-gatame
Tsukkomi-jime Ashi-garami
Sankaku-jime
Do-jime