Podpis tristranskega sporazuma za spodbujanje vključevanja invalidov

14. aprila 2022 je bil podpisan zgodovinski✍️ tripartitni sporazum med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec,  Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ter Judo zvezo Slovenije predsednik JZS Lovrencij Galuf. Ta sporazum določa, da se bodo podpisniki zavzemali za širše uveljavljanje modela inkluzije v športu v Sloveniji! 💪🥋.

Ob predstavitvi izvajanja oziroma dela inkluzivnega juda so gostje podpisali tripartitni sporazum med Judo zvezo Slovenije in ministrstvi, katerega namen je medsebojno sodelovanje na področju inkluzije in zavzemanje za širše uveljavljanje modela inkluzije v športu v Sloveniji. V Judo klubu Sokol smo ob tej priloznosti pripravili predstavitev inkluzivnega juda.

Projekt modela inkluzije v športu  je športna, socialna in v svojih učinkih tudi zdravstvena inovacija v slovenskem prostoru. Temelji na sodobnih, splošno sprejetih načelih socialnega dela in ima z vidika etične uporabe juda kot sodobne pedagoške discipline za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami veliko ponuditi. Projekt dosega vse pričakovane učinke v tesnem sodelovanju s športno stroko v programih vadbe juda, ki potekajo na normiran način, v običajnem judo klubu, brez posebnih prilagoditev za osebe z oviranostmi. Takšen pristop je zelo pomemben za normalizacijo, kar pomeni, da ljudje z vsemi vrstami oviranosti niso izključeni iz različnih dejavnosti, ampak so vključeni, kolikor je mogoče, na družbeno sprejemljivi ravni normalnosti.

S podpisom tega sporazuma smo tudi kot klub pridobili potrditev, da je Slovenija sposobna ustvariti najboljše judoistične ekipe v Evropi, kar smo nenezadnje dokazali tudi z našim zadnjim mednarodnim tekmovanjem v inkluziji na Nizozemskem.

Z sistemskimi rešitvami  je možno izboljšali kakovost slovenskega juda in slovenskim judoistom zagotovili najboljše pogoje za trening in napredek.

Učenje nečesa novega je običajno težko, še posebej če gre za nov šport. Na hitrem treningu smo ministrici prof. dr. Simona Kusterc in ministru Janez Cigler Kralj nam pokazali osnove juda. Naši tekmovalci in oba  ministra sta se brez zadržkov pomerila v hitrih borbicah. Na presenečenje vsem sta se oba izkazala odličnen borben duh. Velik poklon obema.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili, tudi Judo zvezi Slovenije in predsedniku Lovrenciju Galufu, ki je podarila za ta namen 4 judogije. Dve kimoni, ki sta bili podarjeni obema ministroma in DS, ki sta jih oba ministra podarila vključujočim in socialno ogroženim tekmovalcem. Enega so prejeli JK Jesenice, ki se je danes z nami udeležil slovesnosti ob podpisu pogodbe, drugega pa tekmovalec iz JK Sokol Ljubljana.

Iskrena Hvala.