ZAČASNI URNIK TRENINGOV, 1.3.2021 dalje 

Judo klub Sokol (Pokopališka ulica 35), URNIK 2020/2021

Termini izven kluba:

  • OŠ Vide Pregarc  1-2 razredi – 1 šol. ura tedensko, urnik bo znan septembra- Pričetek treninga oktober 2020.
  • OŠ Vide Pregarc  3-4 razredi – 1 šol. ura tedensko, urnik bo znan septembra
  • OŠ Vide Pregarc  INKLUZIVNA 3 – 2 šol. uri tedensko, urnik bo znan septembra
  • OŠ Vide Pregarc  INKLUZIVNA 4 – 2 šol. uri tedensko urnik bo znan septembra
  • OŠ Janeza Levca – Levstikov trg INKLUZIVNA 65- 1 šol. ura tedensko, torek 13.45 – 14.30

Prijave in informacije: info@judoklubsokol.si

Pristopno izjavo dobite na naslednji povezavi  VPISNICA